Rekreační plavidla

Nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech /PDF 1,8 MB/.

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody rekreačních plavidel:

Československý Lloyd spol.s r.o.

Ships & Boats Inspections s.r.o.

Související odkazy:

Evropská unie

České znění relevantních předpisů EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1 ze dne 3. ledna 2017 o postupech identifikace plavidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech.