Výbušniny pro civilní využití

Nařízení vlády č. 97/2016 Sb. /PDF 2 MB/ o technických požadavcích na výbušniny (2014/28/EU)

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody výbušnin

Související odkazy:

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU