Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

Subject identification AO 201, OS 1014
Organization's ID 00001481
English name Electrotechnical Testing Institute, s. p.
Registered office address Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8
Persons Ing. Miroslav Vlasák
Filip Pacan, MBA
Phone +420 266 104 111
+420 284 680 070
Web-sites https://ezu.cz/
Data-box 4xr3pi6
Assessed specified products - authorization/notification Elektromagnetická kompatibilita

NANDO

Věstník 8/2016

Zdravotnické prostředky (MDD)

NANDO

Stavební výrobky (CPR)

NANDO

Stavební výrobky podle NV 163/2002

Informační portál stavební výrobky