Vojenský technický ústav, s.p.

Identifikace subjektu OS 2452
IČO 24272523
Anglický název Military Technical Institute, state enterprise
Adresa sídla Mladoboleslavská 944, 19700 Praha
Webová adresa https://www.vtusp.cz/
Datová schránka 7jckvi2
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Elektromagnetická kompatibilita

NANDO

Věstník 6/2016

Lodní výstroj

NANDO

Věstník 7/2017

Osobní ochranné prostředky

NANDO

Věstník 3/2018

Stavební výrobky (CPR)

NANDO