Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Identifikace subjektu OS 1024
IČO 00025950
Anglický název Occupational Safety Research Institute
Adresa sídla Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Kontaktní osoby PhDr. David Michalík, Ph.D., DBA
Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
Telefon +420 221 015 844
E-mail NB1024@vubp.cz
Webová adresa https://vubp.cz/
Datová schránka yi6jvet
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Osobní ochranné prostředky

NANDO

Věstník 5/2023