Účinnost nových teplovodních kotlů.

Nařízení vlády č. 25/2003 Sb. (PDF 13 MB), kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb. (PDF 89 kB) a nařízení vlády č. 42/2006 Sb. (PDF 86 kB).

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody účinnosti nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

Související odkazy:

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU

Odkazy na oblast Ekodesignu