Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Identifikace subjektu AO 202, OS 1015, UNO (3.1.2 + 3.1.3)
IČO 00001490
Anglický název Engineering Test Institute
Adresa sídla Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
Webová adresa https://www.szutest.cz/
Datová schránka hgi42by
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Elektromagnetická kompatibilita

NANDO

Věstník 8/2016

Jednoduché tlakové nádoby

NANDO

Věstník 7/2016

Výtahy

NANDO

Věstník 6/2016

Tlaková zařízení

NANDO

Věstník 9/2016

Emise hluku

NANDO

Účinnost nových teplovodních kotlů.

NANDO

Strojní zařízení

NANDO

Hračky

NANDO

Přepravitelná tlaková zařízení

NANDO

Stavební výrobky (CPR)

NANDO

Spotřebiče plynných paliv

NANDO

Věstník 5/2017

Osobní ochranné prostředky

NANDO

Věstník 10/2020

Stavební výrobky podle NV 163/2002

Informační portál stavební výrobky

Vybrané výrobky

Věstník 10/2020

Vybraná zařízení pro jadernou energetiku

Věstník 7/2017