Vybrané výrobky

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. (PDF 258 kB), kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb. (PDF 297 kB), nařízení vlády č. 78/1999 Sb. (PDF 186 kB), nařízení vlády č. 323/2000 Sb. (PDF 941 kB), nařízení vlády č. 329/2002 Sb. (PDF 1 MB), nařízení vlády č. 88/2010 Sb. (PDF 751 kB) a nařízení vlády č. 450/2016 Sb. (PDF 546 kB)

Pracovní úplné znění nařízení vlády – vybrané výrobky(PDF 377 kB)

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody vybraných výrobků

Související odkazy: