Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Identifikace subjektu AO 221, OS 1022
IČO 00007064
Anglický název Ministry of Interior – Fire Technical Institute
Adresa sídla Nad štolou 936/3, 17000 Praha
Webová adresa https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-povinne-zverejnovane-informace.aspx
Datová schránka 84taiur
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Stavební výrobky (CPR)

NANDO

Vybrané výrobky

Věstník 3/2001