Stavební výrobky (CPR)

Harmonizovaná oblast:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění opravy a změny přílohy III a V

Přehled oznámených subjektů (OS), které jsou oprávněny plnit úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011:

Související odkazy:

Evropská unie

Užitečné odkazy: