Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Identifikace subjektu AO 204, OS 1020
IČO 00015679
Anglický název Technical Test Institute for Construction Prague, SOE
Adresa sídla Prosecká 811/76a, 19000 Praha
Kontaktní osoby Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz
Ing. Pavel Rubáš Ph. D.
Ing. Dagmar Konstankiewiczová
Webová adresa https://www.tzus.cz/
Datová schránka mmh6jtv
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Výtahy

NANDO

Věstník 6/2023

Emise hluku

NANDO

Hračky

NANDO

Stavební výrobky (CPR)

NANDO

Stavební výrobky podle NV 163/2002

Informační portál stavební výrobky

Vybrané výrobky

Věstník 6/2015