Emise hluku

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. (PDF 3 MB), kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. (PDF 1 MB) a nařízení vlády č. 198/2006 Sb. (PDF 406 kB)

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování výrobků z hlediska emisí hluku

Související odkazy:

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU