Státní zkušebna strojů a.s.

Identifikace subjektu AO 255, OS 1016
IČO 27146235
Anglický název The Government Testing Laboratory of Machines, joint-stock company
Adresa sídla Třanovského 622/11, 16300 Praha
E-mail info@statnizkusebna.cz
info@testinglaboratory.cz
Webová adresa https://www.statnizkusebna.cz/
Datová schránka m3hgfmw
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Emise hluku

NANDO

Věstník 11/2022

Strojní zařízení

NANDO