Strojní zařízení

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (PDF 4 MB), o technických požadavcích na strojní zařízení ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. (PDF 284 kB) a nařízení vlády č. 229/2012 Sb. (PDF 2 MB) a nařízení vlády č. 320/2017 Sb. (PDF 49 KB)

Pracovní znění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. a nařízení vlády č. 229/2012 Sb. a nařízení vlády č. 320/2017 Sb.

Příručka pro uplatňování směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES (PDF 3,83 MB)

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody strojního zařízení

Související odkazy:

Evropská unie

Český překlad relevantních předpisů EU