TÜV SÜD Czech s.r.o.

Identifikace subjektu AO 211, OS 1017, UNO (3.1.2 )
IČO 63987121
Anglický název TÜV SÜD Czech s. r. o.
Adresa sídla Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4
Kontaktní osoby Ing. Jana Bačinová
Pavla Nerandžičová
Telefon 800 746 746
E-mail info_cz@tuvsud.com
Webová adresa https://www.tuvsud.com/cs-cz
Datová schránka 7g9cian
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Elektromagnetická kompatibilita

NANDO

Věstník 7/2016

Jednoduché tlakové nádoby

NANDO

Věstník 7/2016

Výtahy

NANDO

Věstník 6/2023

Tlaková zařízení

NANDO OS

NANDO UNO

Věstník 6/2023

Emise hluku

NANDO

Věstník 6/2023

Strojní zařízení

NANDO

Věstník 6/2023

Přepravitelná tlaková zařízení

NANDO

Lanové dráhy

NANDO

Věstník 8/2018

Stavební výrobky (CPR)

NANDO

Stavební výrobky podle NV 163/2002

Informační portál stavební výrobky

Věstník 6/2023

Vybrané výrobky

Věstník 4/2007

Vybraná zařízení pro jadernou energetiku

Věstník 4/2022