Jednoduché tlakové nádoby

Nařízení vlády č. 119/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh (2014/29/EU)

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody jednoduchých tlakových nádob:

Související odkazy:

Evropská unie

České znění relevantních předpisů EU

32014L0029 (PDF 1MB)