Tlaková zařízení

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh /PDF  6,1 MB/.

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody tlakových zařízení a uznané nezávislé organizace

Související odkazy:

Evropská unie

České znění relevantních předpisů EU