Česká svářečská společnost ANB

Identifikace subjektu OS 2497, UNO (3.1.2)
IČO 68380704
Anglický název Czech Welding Society ANB
Adresa sídla Velflíkova 1428/4, 16000 Praha
Webová adresa http://www.cws-anb.cz/
Datová schránka vpr94h7
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Stavební výrobky (CPR)

NANDO

Tlaková zařízení

NANDO

Věstník 9/2016