TDS Brno - Sekce materiálů a svařování, p. s.

Identifikace subjektu UNO (3.1.2 + 3.1.3)
IČO 64439356
Anglický název TDS-SMS
Adresa sídla U vlečky 29/5, 61700 Brno
Webová adresa https://www.tdsbrno.cz/sms/home/
Datová schránka xqbdhe3
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Tlaková zařízení

NANDO

Věstník 3/2017