Certifikační sdružení pro personál - APC, z.s.

Identifikace subjektu UNO (3.1.3)
IČO 62934210
Anglický název Association for Personnel Certification
Adresa sídla Podnikatelská 565, 19011 Praha 9 - Běchovice
Webová adresa https://www.apccz.com/
Datová schránka rs2swx2
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Tlaková zařízení

NANDO

Věstník 9/2016