STAVCERT, zájmové sdružení právnických osob

Identifikace subjektu AO 205, OS 1517, UNO (3.1.2)
IČO 67364209
Anglický název STAVCERT
Adresa sídla Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
Kontaktní osoby Ing. Barbara Kolečkářová
Telefon +420 220 878 741
Webová adresa https://www.stavcert.cz/cs/uvod
Datová schránka fk94bst
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Stavební výrobky (CPR)

NANDO

Stavební výrobky podle NV 163/2002

Informační portál stavební výrobky

Tlaková zařízení

NANDO

Věstník 8/2021