STAVCERT, zájmové sdružení právnických osob

Subject identification AO 205, OS 1517, UNO (3.1.2)
Organization's ID 67364209
English name STAVCERT
Registered office address Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
Persons Ing. Barbara Kolečkářová
Phone +420 220 878 741
Web-sites https://www.stavcert.cz/cs/uvod
Data-box fk94bst
Assessed specified products - authorization/notification Stavební výrobky (CPR)

NANDO

Stavební výrobky podle NV 163/2002

Informační portál stavební výrobky

Tlaková zařízení

NANDO

Věstník 8/2021