Stavební výrobky podle NV 163/2002

Neharmonizovaná oblast

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody vybraných stavebních výrobků podle nařízení vlády 163/2002 Sb.:

Související odkazy:

Koordinace autorizovaných osob/oznámených subjektů