PAVUS, a.s.

Identifikace subjektu AO 216, OS 1391
IČO 60193174
Anglický název The Fire Institute Prague
Adresa sídla Prosecká 412/74, 19000 Praha
Kontaktní osoby Ing. Jan Tripes
Telefon +420 286 019 587
E-mail mail@pavus.cz
Webová adresa http://www.pavus.cz/
Datová schránka ft3fii7
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Stavební výrobky (CPR)

NANDO

Vybrané výrobky

Věstník 9/2004

Stavební výrobky podle NV 163/2002

Informační portál stavební výrobky