Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Identifikace subjektu AO 227, OS 1516
IČO 25052063
Anglický název Building Research Institute – Certification Company, Ltd
Adresa sídla Pražská 810/16, 10000 Praha
Webová adresa https://www.vups.cz/
Datová schránka txzbjt9
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Stavební výrobky (CPR)

NANDO

Stavební výrobky podle NV 163/2002

Informační portál stavební výrobky