Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Subject identification AO 227, OS 1516
Organization's ID 25052063
English name Building Research Institute – Certification Company, Ltd
Registered office address Pražská 810/16, 10000 Praha
Web-sites https://www.vups.cz/
Data-box txzbjt9
Assessed specified products - authorization/notification Stavební výrobky (CPR)

NANDO

Stavební výrobky podle NV 163/2002

Informační portál stavební výrobky