IKATES, s.r.o.

Identifikace subjektu AO 225, OS 1394
IČO 25032836
Anglický název IKATES, s. r. o.
Adresa sídla Tolstého 186, Řetenice, 41503 Teplice
Webová adresa http://www.ikates.cz/
Datová schránka mccbiua
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Stavební výrobky (CPR)

NANDO

Stavební výrobky podle NV 163/2002

Informační portál stavební výrobky