Mendelova univerzita v Brně

Identifikace subjektu AO 209, OS 1389
IČO 62156489
Anglický název Mendel University Brno
Adresa sídla Zemědělská 1665/1, 61300 Brno
Webová adresa http://www.zstv.cz/
Datová schránka 85ij9bs
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Stavební výrobky (CPR)

NANDO

Stavební výrobky podle NV 163/2002

Věstník 4/2017