Mendelova univerzita v Brně

Subject identification AO 209, OS 1389
Organization's ID 62156489
English name Mendel University Brno
Registered office address Zemědělská 1665/1, 61300 Brno
Web-sites http://www.zstv.cz/
Data-box 85ij9bs
Assessed specified products - authorization/notification Stavební výrobky (CPR)

NANDO

Stavební výrobky podle NV 163/2002

Věstník 4/2017