Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Subject identification AO 204, OS 1020
Organization's ID 00015679
English name Technical Test Institute for Construction Prague, SOE
Registered office address Prosecká 811/76a, 19000 Praha
Persons Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz
Ing. Pavel Rubáš Ph. D.
Ing. Dagmar Konstankiewiczová
Web-sites https://www.tzus.cz/
Data-box mmh6jtv
Assessed specified products - authorization/notification Výtahy

NANDO

Věstník 6/2023

Emise hluku

NANDO

Hračky

NANDO

Stavební výrobky (CPR)

NANDO

Stavební výrobky podle NV 163/2002

Informační portál stavební výrobky

Vybrané výrobky

Věstník 6/2015