Hračky

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. (PDF 1,4 MB), o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., (PDF 517 kB), nařízení vlády č. 339/2013 Sb., (PDF 515 kB), nařízení vlády č. 151/2015 Sb., (PDF 567 kB), nařízení vlády č. 97/2017 Sb. (PDF 301 kB), nařízení vlády č. 86/2018 Sb. (PDF 52 kB) a nařízení vlády č. 222/2019 Sb. (PDF 153 kB) a nařízení vlády č. 137/2021 Sb. (PDF 95 kB) a nařízení vlády č. 121/2022 Sb. (PDF 4,38 MB)

Nařízení Komise (EU) č. 681/2013 (PDF 724 kB) ze dne 17. července 2013, kterým se mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody hraček

Související odkazy:

Brožura o bezpečnosti hraček podle nové směrnice č. 2009/48/ES (PDF 578kB)
Povinnosti a oprávnění hospodářských subjektů spojené s dovozem hraček
Vysvětlující pokyny z expertní skupiny ke směrnici pro bezpečnost  hraček – TSD explanatory guidance documents 
Překlady pokynů z Expertní skupiny pro bezpečnost hraček ustavené Evropskou komisí

Evropská unie