Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Subject identification AO 202, OS 1015
Organization's ID 00001490
English name Engineering Test Institute
Registered office address Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
Web-sites https://www.szutest.cz/
Data-box hgi42by
Assessed specified products - authorization/notification Elektromagnetická kompatibilita

NANDO

Věstník 8/2016

Jednoduché tlakové nádoby

NANDO

Věstník 7/2016

Výtahy

NANDO

Věstník 6/2016

Tlaková zařízení

NANDO

Věstník 9/2016

Emise hluku

NANDO

Věstník 5/2023

Účinnost nových teplovodních kotlů.

NANDO

Strojní zařízení

NANDO

Hračky

NANDO

Přepravitelná tlaková zařízení

NANDO

Stavební výrobky (CPR)

NANDO

Spotřebiče plynných paliv

NANDO

Věstník 5/2017

Osobní ochranné prostředky

NANDO

Věstník 10/2020

Stavební výrobky podle NV 163/2002

Informační portál stavební výrobky

Věstník 4/2023

Vybrané výrobky

Věstník 4/2023

Vybraná zařízení pro jadernou energetiku

Věstník 7/2017