Váhy s neautomatickou činností

Nařízení vlády č. 121/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh (2014/31/EU)

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody vah s neautomatickou činností

Související odkazy:

Evropská unie

České znění relevantních předpisů EU