Český metrologický institut

Identifikace subjektu OS 1383
IČO 00177016
Anglický název Czech Metrology Institute
Adresa sídla Okružní 772/31, 63800 Brno
Webová adresa https://www.cmi.cz/
Datová schránka 65msw6w
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Měřidla

NANDO

Věstník 5/2023

Váhy s neautomatickou činností

NANDO

Věstník 6/2016

R&TTE a Rádiová zařízení

NANDO

Věstník 5/2023

Zdravotnické prostředky (MDR)

NANDO