Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Identifikace subjektu OS 2231
IČO 70844844
Anglický název Czech Proof House for Arms and Ammunition
Adresa sídla Jilmová 759/12, 13000 Praha
Webová adresa https://www.cuzzs.cz/cs/kontakty-2/
Datová schránka j2zaatn
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Pyrotechnické výrobky

NANDO

Věstník 3/2022