Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX

Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh (2014/34/EU)

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Související odkazy:

České znění relevantních předpisů EU