Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p.

Identifikace subjektu OS 1026
IČO 00577880
Anglický název Physical - Technical Testing Institute
Adresa sídla Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava - Radvanice
Kontaktní osoby Ing. Martin Zámrský
Ing. Lukáš Martinák
Telefon +420 595 223 111
E-mail ftzu@ftzu.cz
Webová adresa https://www.ftzu.cz/cs/
Datová schránka d9fvd36
Posuzované stanovené výrobky - autorizace/oznámení Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX

NANDO

Věstník 6/2016