Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p.

Subject identification OS 1026
Organization's ID 00577880
English name Physical - Technical Testing Institute
Registered office address Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava - Radvanice
Persons Ing. Martin Zámrský
Ing. Lukáš Martinák
Phone +420 595 223 111
E-mail ftzu@ftzu.cz
Web-sites https://www.ftzu.cz/cs/
Data-box d9fvd36
Assessed specified products - authorization/notification Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX

NANDO

Věstník 6/2016