Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX